Riva Deresi Nasıl Kurtulur? 22/01/2013

Riva havzasındaki çevresel tehditlerin önlenebilirliği konulu toplantılar devam ediyor.

 

 
Riva Deresi Nasıl Kurtulur?
 
Riva havzasındaki çevresel tehditlerin önlenebilirliği konulu toplantıların ikincisi öğümce köyünde gerçekleştirildi.
 
Toprakana platformu ve İl Genel Meclisi Üyesi İlyas YILMAZ tarafından ortaklaşa organize edilen, başta Riva deresi olmak üzere, Riva havzasındaki sulak alanlar, tarım alanları ve hayvan türlerinin son zamanlarda artan yoğun yerleşim ve üretim merkezlerinin atıkları yüzünden ciddi biçimde zarar görmesinin önüne geçilmesi ve çözüm yolları bulunmasını amaçlayan toplantıların ikincisi geniş sayılabilecek bir katılımla yapıldı.
 
Toplantı öncesi Toprakana Platformu üyesi Cem BİRDER, gündemdeki ana maddeleri okuyarak katılımcılara bilgi verdi.
CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlyas YILMAZ; "Gün geçtikçe kirlenen sular, küresel ısınmanın etkileri ve akarsu debilerinin azalması, bölgemizin önemli su kaynaklarından biri olan Riva deresini de tehdit etmektedir. 2003 yılında mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Kayseri'de 23 köy ve Bursa'nın köylerinde başarıyla uygulanan, Geniş Kapsamlı Yapay Sulak Alan Projesinin, Riva deresi çevresindeki kirlilik nedeniyle bu bölgede uygulanabilirliğini araştırıp daha sonra da Şile, Çatalca ve Silivri gibi köyü olan ilçelerde hayata geçirilmesi konulu bir önergeyi İl Genel Sekreterliği aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine sundum. Ancak bu girişimi yaparken burada yaşayan insanların ve konuyla ilgili uzman ve gönüllü kişilerinde fikirlerini alarak ortak bir çalışma yürütmenin daha etkili olacağını düşündüm. Bir sonraki toplantımızda Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve bölgede faaliyet gösteren ticari kuruluş yetkililerininde katılımıyla çalışma şablonumuzun iyice ortaya çıkacağını umuyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim." Şeklinde bir başlangıç konuşması yaptı.
 
Toplantıda sırasıyla söz alan katılımcıar şunları söyledi:
Nurperi SANCAK Avukat- organik çiftçi: "Burası İstanbul'a yakın bir havza, nüfus artışından dolayı kirleniyor. Kirli atıkları suya bırakan ticari kuruluşlar kücük ve caydırıcılığı olmayan cezalarla kurtuluyor. Uyum içinde çalışırsak kirlenmenin engelleneceğine inanıyorum."
 
Metin TORUN Beykoz Bld. Bşk.Yardımcısı: "Bu toplantıya başkanımız şehir dışında olduğundan onun adına katılıyorum. Belediyemize haksızlık yapılıyor, Riva deresinin korunması B.Ş.Belediyesi ve İSKİ'ye ait cezayı onlar keser. İSKİ'nin atık suları arıtmadan dereye bırakması arızadan dolayı atıkların devreye alınamamasıyla ilgili bir durum. Önceki dönemlerde B.Ş.Belediyesinde harita müdürlüğü yaptım. Bu toplantılara B.Ş.Bld.'den ve İSKİ'den uzmanlar çağrılırsa konular daha net anlaşılır. Buralar Beykoz sınırına kadar koruma altında. 100 m'lik koruma bandında piknik alanları var bunlar kirliliğe neden olabiliyor. Bu bölge 1995'te Sarıyer'le birlikte sit alanı ilan edildi, ancak Şile ve Çatalca bunların dışında bırakıldı. Eğer koruma alanına alınsaydı daha olumlu sonuçları olabilirdi. Köylerin atık suyu dereye gidiyor, nüfus artışı da malum. Buralarda yapılan arıtmalar sanayi arıtması değil, evsel atık arıtması, eğer önlem alınırsa günübirlik kirlenmeler önlenebilir. Ömerli Barajı kapaklarının olduğu hatta kadar bu bölgenin koruma altına alınması taraftarıyım."
Sıtkı AKSU Bozhane köyü sakini- Balıkçı: "Riva Deresi Koruma Birliği Başkan yardımcılığı yaptım, mali sorunlardan dolayı lağvedildik. Beykoz Belediyesi destek vermedi. Balıkçıyım, teknem var, dere kokudan geçilmiyor, Belediye Atık su bırakılmasına izin veriyor.
Bahar BİLGEN Doğa Derneği Bşk.Yrd.-İnş. Müh: "Sazlık alanların kesilip kapatılması en büyük tehdit. Sulak alanlara moloz ve toprak kapatılıyor. Birinci derecede koruma ekolojik dengenin korunmasıyla olur. Buradaki insanlara ekolojik tarımı ve doğal gübre kullanımını öneriyoruz. Doğanın kendi hukuku vardır, doğa hakkı içinde insanlarda var bu hep birlikte doğayla iç içe çözülür. Kuş ve kelebek gözlemcisiyim. Doğayı engel değil bizi besleyen yukarı kaldıran bir şey olarak görmeliyiz.Özel hüküm bölgeleri ve tampon bölgelerdeki işletmelerin kaldırılmayıp, atıklarının kontrollü bir şekilde elden çıkarılması istenmesi sevindirici. Doğaya dokunmadan da girişimler işletmeler yapılabilmesi mümkün."
 
Cavit GÜL Muhtarlar Der. Bşk.- Alibahadır köyü muh: "Geçmişte Riva Deresi koruma derneğimiz vardı. Köy muhtarlarından arıtma için gereken maliyetin köylüden toplanması istendi ama köylünün gücü yetmedi.1995'deki sit kararlarından sonra planlarımız iptal oldu. Bu toplantı bir dönüm noktası olabilir. Ben 45 muhtar adına söz veriyorum bu platformun yanındayız."
 
Cumhur Deniz Kıran Orman köylüsü: "Burası Organik tarım bölgesi. Ekonomik sıkıntı içindeki insanların ellerinden araziler para yoluyla alınıyor, burjuva sınıfı yerleşiyor. Parayla insanlar kandırılıyor. Dere havzasında çay bahçesi açmak isteyen köylüye, bürokratik engeller ve zorluklar çıkarılarak kendi işletmesine izin verilmeyip, büyük sermaye sahiplerine satılması kolaylaştırılıyor. Orman köylüsü yoksa, ormanda yoktur"
 
Araştırmacı Yazar Deniz POSTACI'nın Sürdürülebilir atık su arıtma tekniklerinden çarpıcı kesitler sunan görsel sunumuyla toplantı sona erdi. 

Facebook Yorumları