Riva Projesi nin tamamı 26/06/2013

RİVA DERESİ ISLAHI  1. KISIM (17 km)

Riva deresi başlangıç (Ömerli Barajı Çıkış) taşkın debisi 324 m3/s, Yan derelerin katılımıyla Proje sonu (Bozhane köprüsü) taşkın debisi 509 m3/s’ dir.

Riva Deresi Taşkınlarından; Çekmeköy, Beykoz İlçeleri ile İlçelere bağlı Ömerli, Koçullu, Sırapınar, Hüseyinli, Cumhuriyet yerleşim yerlerindeki 590 adet Bina, 1600 hane, 6000 kişi ve 600 hektar tarım arazisi etkilenmektedir

 

RİVA DERESİ ISLAHI  1. KISIM İNŞAATI

İŞİN GAYESİ:

                Riva Deresinin taşkınlarından 2 ad. İlçe (Çekmeköy, Beykoz İlçeleri) ve 5 ad. Mahalle (Ömerli, Koçullu, Sırapınar, Hüseyinli, Cumhuriyet Mahalleleri)  yerleşim yerleri ile 600 hektar tarım arazisinin korunması.

               

İŞİN MUHTEVASI:

                Riva Deresinin Ömerli Barajından itibaren 17 km kısmında 4.800.000 m3 kazı, 168.000 m3 taş tahkimatla kanal ıslahı, Kanalın her iki sahilinde olmak üzere toplam 34 km servis yolu, 111 dekar Sedde çimlendirme işleri yapılacaktır

 

 

RİVA DERESİ ISLAHI  1. KISIM İNŞAATI

 

İşin Adı                            :  Riva Deresi Anakol Islah Çalışmaları

Proje Bedeli                    :  40.800.000 TL

İhale Tarihi                      :  29.11.2010

Sözleşme Tarihi              :  09.02.2011

İşe Başlama Tarihi          :  18.02.2011

İşin Bitim Tarihi               :  28.04.2013

İhale Bedeli                     :  31.455.019 TL 

İşin Yüklenicisi :  Kamer İnş. Tur. San. ve Tic.Ltd. Şti

 

•          Riva Deresi Islah çalışmaları kapsamında 9+000 ile 17+000 arasındaki kazı ve dolgu imalatı tamamlandı. Taş tahkimat devam ediyor.

•          7+500 ile 9+000 arasında kazı ve dolgu çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

•          Fiziki gerçekleşme %55 mertebesine ulaşmıştır.

 

•          İSKİ tarafından 09/06/2011 tarihinde tasdik edilen kamulaştırma planları, 17/06/2011 tarihinde Ümraniye Kadastro Müdürlüğünce onaylanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmiştir.

 

•          Riva Deresi ıslah çalışmaları kapsamında hazırlanan kamulaştırma planları dikkate alınarak güzergahtan etkilenen mülkiyet sahipleri ile geçici rızaları alınarak proje uygulamasına devam edilmektedir.

•          Bu kapsamda yaklaşık 200 dekar arazi üzerinde inşaat tamamlanmıştır.

•          17 km’lik güzergahta yaklaşık 400 dekar arazi yapılan ıslah çalışmalarından etkilenmektedir.

 

 

•          Riva Deresi ıslah çalışmaları kapsamında hazırlanan kamulaştırma planlarına göre ivedilikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mülkiyet sahiplerinin kamulaştırma bedelleri ödenmeli, hazine ve orman arazilerinden irtifak hakkı alınmalı, uygulama imar plan dahilinde 18. madde uygulaması yapılmalıdır.

•          Islah çalışmalarından etkilenen alt yapı tesisleri Başbakanlığın 2010/5 sayılı genelgesi gereğince ivedilikle deplase edilmesi gerekmektedir.(Enerji, kanalizasyon, doğalgaz, telekom vesaire tesisler)

 

 

Riva Deresi 2 kısım ıslah çalışmaları (Karadeniz çıkışı ile Bozhane Köprüsü arası 14 km)  için 19/09/2011 tarihinde planlama ve proje ön yeterlilik ihale yapılmıştır. İhale süreci devam etmekte olup planlama ve proje çalışmalarının tamamlanmasına takiben DSİ yatırım programına teklif edilecektir. Muhtemel inşaat ihalesi 2013 yılında yapılacaktır.

 

 

 

•          Büyük Çekmece Barajına dökülen tüm dereler (Karasu)

•          Pirinçci deresi, Bolluca deresi ve yan kolları

•          Alibey deresi baraj çıkışı ile Küçükköy deresi arası

•          Sazlıdere Barajına dökülen tüm dereler

•          Değirmenköy deresi

•          Kilyos (Zekeriyaköy) deresi, Gümüşdere ve Ağaçlı dereleri

•          Yalıköy Kuzulu dere

•          Pot deresinin Darlık boğazına kadar olan kısmı

•          Kabakoz deresi

•          Şile Ağva derelerinin tümü (Göksu ve Çanakdere)

•          Darlık Barajına dökülen dereler

•          Ayamama deresi yan kolu Kadıyakuplu deresi

•          Riva deresi

 

 

              5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR KANUNU

 

Kanun (Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki, Sorumlulukları) madde 7,  r  bendi:

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için baraj ve diğer kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak

 

 

Facebook Yorumları