B.Şehir Riva Projesi

Riva İstanbul'un Bodrum'u olacak


İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Eko-Köy' projesi kapsamında Beykoz Riva Köyü ve Beylik Mandıra alt bölgesinde tarihî yarımada büyüklüğünde bir alanda Bodrum'u aratmayan bir turizm alanı kuracak. 

Riva projesi için ulusal ve uluslararası 7 ayrı uzman grubun davet edilerek çalışmalara başlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Projeler 1 Mart'ta bize teslim edilecek ve uygulamaya kısa zamanda başlayacağız. Şehrimizin en büyük proje alanı olarak belirlediğimiz Riva'yı, İstanbul'un yeşil-mavi kaçış noktası ve doğayla buluşma alanı olarak hazırlayacağız." diye konuştu. 

Başkan Kadir Topbaş, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı "Riva Yerleşimi Kültür-Turizm-Sağlık-Spor Köyü Odaklı Uluslararası Kentsel Tasarım Hizmet Alımı Projesi"ni tanıttı. Tepebaşı'ndaki İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi'nde (İMP) düzenlenen tanıtıma Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül ile İMP Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kaptan da katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Kadir Topbaş, Beykoz Riva Köyü projesinin İstanbul'un Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda uygulanacağını söyledi. Riva proje alanını Beykoz Belediyesi, Riva Köyü ve Çevresi Koruma ve Güzelleştirme Derneği ile bölgedeki özel sektörle birlikte belirlediklerini hatırlatan Topbaş, İstanbulluların Riva'da uluslararası kalitede, doğa ile iç içe bir kültür, turizm, sağlık ve spor merkezine sahip olacaklarını kaydetti. 

Tarihî Yarımada büyüklüğündeki bölgenin İstanbul'un en büyük proje alanı olarak belirlendiğinin altını çizen Başkan Kadir Topbaş, 40 bin nüfusu geçmeyecek şekilde planlanacak Riva'nın düşük yoğunluklu, kültür, turizm, sağlık ve spor işlevleriyle İstanbul'a hizmet edeceğini dile getirdi. 

Riva Köyü Proje alanı Beykoz ilçe sınırları içinde Riva alt bölgesi olarak tanımlanan bölgede yapılacak. Proje alanı kuzeyinde Karadeniz sahil şeridi, güneyinde ve batısında Riva Deresi, güneyinde ve doğusunda mutlak korunacak tarım toprakları ve orman alanları olan bin 979 hektarlık bir alanı kapsıyor. 

Projede koruma-kullanma dengesi özellikle korunacak. Projede bölgenin yüzde 31'i mutlak koruma alanı olarak kalacak. Proje alanında bulunan köy yerleşimlerindeki (Riva Köyü, Beylik Mandıra mevkii) ikinci konut ve çarpık yapılaşma önlenecek, köylerin kültürel ve doğal değerleri korunacak. Riva Deresi'nin, sit alanlarının, tarım toprakları ve ormanların korunması, projenin öncelikli amacı olarak belirlendi. Proje alanında bölgede yaşayan nüfusun ihtiyaç duyacağı ticaret ve hizmet merkezleri, meydanlar, açık alanlar, imaj yapıları, yaya yolları ve benzeri işlevler yerleşimin kendi bünyesi içinde tasarlanacak. 

Proje ile ikinci konut gelişiminin ve konut alanlarının doğal çevreye baskısının minimize edilmesi, Riva'da yer alacak konaklamalı turizm tesis alanlarının çeşitlendirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi, bölgedeki günübirlik turizm tesislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, spor kampları ve yaz okulları açılması, ekolojik tarım ve ekolojik turizmin teşvik edilmesi, doğal ve kültürel değerlerin korunması, Riva Deresi'nde marina kurulması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.